YALIN İLGİ ANAOKULU

Adres: Konrad Adenauer Cd 535.Sk 13/A-B Sancak Mh Çankaya

 Telefon: 0312 440 41 34 / 0507 743 93 55

http://www.yalinilgianaokulu.com/

Yalın İlgi Eğitim Anlayışı

    Çocuk merkezli
    Etkin öğrenmeye dayalı
    Atölye ve yaratıcı çalışmalar ağırlıklı
    Reggio Emilia bazlı
    Aile ve öğretmen katılımlı


Okul öncesi dönem, çocuğun oynayarak, deneyerek, keşfederek dünyayı tanıması ve zekasını geliştirmesi için en önemli dönemdir. Bu nedenle çocuğa kendisini ifade edebileceği, dünyayı keşfedebileceği, hayal gücünü geliştirebileceği ve yeni öğrendiği becerileri uygulayabileceği bir ortam gerekir. Oyun, bu noktada eğitim programının temelini oluşturur.

Programda çocukların özel ihtiyaçları belirlenir. Becerileri ve özgüvenleri desteklenir. Çocuklar deneyerek öğrenir ve kendi kendilerine karar vermekten zevk alırlar.

Hedefimiz
Çocukların sevgi dolu bir ortamda, her çocuğun farklı özelliklere sahip olduğunu göz önünde bulundurarak fiziksel, duygusal, zihinsel gelişimlerini desteklemek, özgüveni yüksek, özgür düşünen, yaratıcı, keşfetmekten ve öğrenmekten zevk alabilen, kendisini iyi ifade edebilen, yaparak-yaşayarak öğrenen, kendisine ve insanlara saygılı, yeniliklere açık, mutlu çocuklar yetiştirmektir.

Eğitim Yaklaşımı
Etkin öğrenmeye dayalı (Reggio Emilia yöntemi bazlı) eğitim metodunun en önemli bileşenlerinden birisi atölye çalışmalarıdır. Bu atölye çalışmaları sırasında çocuklar; yeteneklerinin farkına varma, kendini ifade etme, başkalarının varlığını ve yeteneklerini kabul etme ve sosyal etkileşim içerisinde öğrenmeyi benimserler. Çocuklara somut yaşantılar sunularak yeni keşifler yapmalarına fırsatlar sağlanması amaçlanmaktadır. Çocuklar araştırma, üretme ve hipotezlerini test etme aşamalarından geçerler. Resim, heykel, dramatik oyun gibi birçok sembolik yolla kendilerini ifade etme imkanı bulabilirler. Çocuklar problem çözümünde yaşıtlarıyla birlikte çalışmakta, öğretmen de bu sırada onlara yardımcı olmaktadır.

Kreş Ara: